تیوال | پروفایل نیلوفر جوکار
S3 : 13:14:29
نیلوفر جوکار 
حسابداری
کارشناسی  
 
کتاب،شعر،ادبیات کوهنوردی،سفر نمایش،فیلم گفت و گو،مباحثه 
دوست دارم افکار خدا را بدانم ، بقیه ی چیزها جزئیات هستند. آلبرت انیشتین 
 
۱۲ مرداد ۱۳۹۷