آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | کامران کوشکی درباره نمایش ستم دیدگان: تیاتر شورایی و مشارکتی از بهتربن تئاترها است. مخصوصا که کار آریان رضای
S3 : 09:28:06 | com/org
تیاتر شورایی و مشارکتی از بهتربن تئاترها است. مخصوصا که کار آریان رضایی عزیز باشد
شهرام حسن زاده این را خواند
با استناد به جمله " آگوستو بوآل معتقد بود گفت‌وگو و بحثی خوب مهم‌تر از رسیدن به راه‌کاری خوب است " از مرجع "http://mono-o.ir"; و در نظر گرفتن اینکه گفت و گو از اندیشه و اندیشیدن نشات می گیرد ، لذا به نظر من باید اندیشه های مختلف وروش های اندیشیدن را آموخت .
۰۸ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید