برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | farid sadegh درباره نمایش هزار و یک تو: اجرای قشنگی بود، به همه عوامل این نمایش خسته نباشید
S3 : 05:46:13
farid sadegh
درباره نمایش هزار و یک تو i
اجرای قشنگی بود، به همه عوامل این نمایش خسته نباشید میگم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید