کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: آغاز فصل ششم "یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره"
S3 : 16:54:21 | com/org
آغاز فصل ششم "یکشنبه های سوررئال: نگاه خیره" با پخش و تحلیل جمعی ده فیلم ممتاز تاریخ سینما با موضوع نگاه خیره
50% تخفیف برای ثبت نام دوره تا 6 اردیبهشت
لینک ثبت نام در تیوال: https://www.tiwall.com/p/surrealsundays-6
sara و شاهین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید