کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضاصاد: همه چیز در مورد ولاگ ، ولاگینگ و ولاگر ها در سایت رضاصاد اخیرا یک فیل
S3 : 13:29:37 | com/org
همه چیز در مورد ولاگ ، ولاگینگ و ولاگر ها در سایت رضاصاد
اخیرا یک فیلم آموزشی در مورد ولاگ ضبط کردم . حتما این فیلم رو نگاه کنید . چون به نظر من ، آینده‌ی آموزش در ایران ، با ولاگینگ ارتباط نزدیکی خواهد داشت
http://rezasadeghi.net/all-about-vlog/
رضا غیوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید