کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: ثبت نام کارگاه فیلمسازی پیشرو تا 3 تیر تمدید شد: علاقمندان فیلمسازی و
S3 : 13:04:16 | com/org
ثبت نام کارگاه فیلمسازی پیشرو تا 3 تیر تمدید شد:
علاقمندان فیلمسازی و هنر سوررئال، در این دوره می آموزند و تجربه می کنند که ذهن خودشان، بهترین موضوع برای ساخت فیلمهایشان است و چگونه می توان با اتکا بر قدرت ذهن، با سرمایه ی اندک فیلم ساخت و خود را در راه هنر رها کرد.
ثبت نام به تعداد محدود:
https://www.tiwall.com/p/surrealworkshop2
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید