تیوال | ف کیوان درباره فیلم کتاب آشپزی: کاش حداقل یه سر نخی به ما میداد نویسنده محترم که چه
S3 : 20:38:09
ف کیوان
درباره فیلم کتاب آشپزی i
کاش حداقل یه سر نخی به ما میداد نویسنده محترم که چه منظوری رو میخواد برسونه. :) کار شروع خوبی داره اما در اواسط تغییر جهت میده و در آخر هم که مشخص نمیشه چی میشه.
امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید