تیوال | سید محمد عابدی نسب : و تــعــادل رنــگ بــاخــت آنــگــاه کــه بــر
S3 : 22:28:00

و تــعــادل رنــگ بــاخــت

آنــگــاه کــه بــر مــلا شــد

امــواج ِ جــاری ِ بــیــن ِ مـن و تــــــــو
پ.ن : نشود فاش کسی آنچه میان مــــــــن و توست //// تا اشارات نظر نامه رسان مــــــــن و توست
از: بیمار خنده های تو


شعر من آتش پنهان من است
روز و شب شعله کشد بر جانم
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
من هم از دیدن شما خوشحال شدم جناب عابدی نسب,ولی حیف که افتخار هم نشینی با شما رو پیدا نکردم,امیدوارم در دیدار بعدی فرصت بیشتری برای هم کلامی با شما پیدا کنم.
۱۳ خرداد ۱۳۹۱
کم سعادتی من بوده . منم جدا امیدوارم که اولا فرصت دیدار مجدد پیش بیاد ، در ثانی افتخار هم کلامی با شما رو داشته باشم . چون اگرم افتخاری باشه که هست ، از آن منه
مرسی از لطفتون :)
۱۳ خرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید