آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سارا ناصری: دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده...
S3 : 22:14:52 | com/org
دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده...

از: ...
و چینی نازک دل ز دوریت ترک زده...
۰۹ خرداد ۱۳۹۱
..چه عاشقانه کوک شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد
.
.
۱۰ خرداد ۱۳۹۱
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید