همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: اگر نیک بنگری ، همه چیز جفت آفریده شده است . نخست
S2 : 08:18:42
اگر نیک بنگری ، همه چیز جفت آفریده شده است .
نخست چشم ها ، منخرین ِبینی ، گوشها ،
نیمکره چپ و نیمکره راست مغز ،
دست چپ و دست راست و پاها
بطن راست و چپ در قلب
اما درست در مرکز صورت شما عضوی قرار دارد که
منفرد و تنهاست :
دهان و زبان

از این یگانگی می توان به پیامی خاص رسید :
باید دوبار دید تا یک بار سخن گفت
باید دو بار اندیشید و دو بار شنید تا یکبار دهان گشود
باید دو بار کار کرد تا یک بار حرف زد
باید دو بار نفس کشید تا یک بار سخن گفت .

از: ویجی اسواران
محمدمهدی عزیزم
همیشه سالم باشی و کوه نورد:)
*** سال نو مبارک ***
۰۱ فروردین ۱۳۹۳
عزیزید امیرهوشنگ بزرگوارم
سال نوی شما هم مبارک
ممنونم
۰۵ فروردین ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید