آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | نمایشنامه نفتینه بانو و نسوان طهران به قلم رسول حق شناس در جشنواره تاتر ثمر‎
S3 : 23:24:47 | com/org
نمایش نفتینه بانو و نسوان طهران | نمایشنامه نفتینه بانو و نسوان طهران به قلم رسول حق شناس در جشنواره تاتر ثمر‎ | عکس

گروه جوان آوین در جشنواره ثمر با نمایشنامه نفتینه بانو و نسوان طهران رسول حق شناس وبه کارگردانی هنرمند جوان ملیکا وطن دوست در هشتمین جشنواره تئاتر ثمر در تاریخ ۸ ا تا ۱۸ ام اسفند در عمارت نوفل لوشاتو حضور خواهند داشت.
نمایشنامه نفتینه بانو و نسوان طهران در باب حضور زنان مبارز در ایران نگاشته شده است.
نمایش نفتینه بانو و نسوان طهران به کارگردانی ملیکاوطن دوست نویسندگی رسول حق شناس
و با‌ حضور گروه موسیقی ماهور نماینده شهرستان ورامین و جنوب شرق استان دراین جشنواره خواهد بود‌ . وعده دیدار : ۹ اسفند ۹۷ ساعت ۱۶ عمارت نوفل لوشاتو و خرید بلیت به زودی از تیوال آغاز خواهد شد.

 

۰۱ اسفند ۱۳۹۷