تیوال نمایش برکه آبی
S3 : 16:07:46
  ۱۸ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۷:۳۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: کوروش جهانشاهی
: علیرضا ترامشلو
: امیرعلی علیزاده، علیرضا صادقی، بهروز بگمرادی
: گروه فرهنگی و هنری اوینار

: محبوبه رضایی، مهتاب ممانی، مبینا کاشی، مریم فدایی، زینب رحیمی، مهدیه مردمی، زهرا پاشانژاد، محدثه طاهر بلبلی، محدثه عطایی، رضا زیتونی و فاطمه بهروزی
: محبوبه رضایی
: مهتاب ممانی
: فاطمه بهروزی
: سمیه سرچونی، زهرا محمدی
: سمیه سرچونی، زهرا محمدی و محمد رضا
: شاهین شکیبایی
: فاطمه بهروزی
: زهرا صادقی نژاد
: علیرضا ترامشلو
: بهنام زینعلی
: بهروز بگمرادی
: محمدرضا حزینی
مرشد قرار است نقل قصه ای بگوید اما بچه مرشد گم شده ولی بجایش مبارک می آید و لحظات شادی در برخورد با مرشد و بچه مرشد اتفاق می افتد و در نهایت قصه برکه آبی توسط اجرا کنندگان اجرا می شود.
دسته‌بندی:
کودک و نوجوان

مکان

شهر ری، میدان نماز، فرهنگسرای ولا، مجتمع ابوالفتوح رازی، سالن اصلی
تلفن:  ۳۳۳۹۴۰۶۰

عکس‌های پایه

نمایش برکه آبی | عکس نمایش برکه آبی | عکس نمایش برکه آبی | عکس نمایش برکه آبی | عکس