کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال نمایشگاه آتش فشان
S3 : 12:39:34 | com/org
  ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

افتتاحیه: جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۲۰

افرا خاکزاد درباره اثار وی نوشته است که:
در نگاه اول کارهای نصرت نظامی دورنمایی کلی را هدف میگیرد، اما با اندکی تامل در مییابیم سازه های او جزییترین و روزمره ترین امور را در ذهنمان متبادر می¬کند. نقاشیهای نظامی حاکی از نظم، یکنواختی، تکرار و عاری از مبالغه اند، در عین حال عاطفی، مه آلود، پر رمز و راز با چشم اندازی فراخ و مسیرهایی پُر پیچ و خم که به لکهی نوری منتهی می شود. گویی به دنبال امیدی ست که در نهایت به انجام میرسد.
ماحصل سازه های او حجم هایی گرچه ثابت اند اما درونشان انفجار را میتوان حس کرد. خطوطی لغزان در آستانه ی یک انفجار و انهدام، سازه هایی متشکل از بافتهای منسجم و گاهی انفجاری ازآتشفشانی درونی، گویی مدام در حال فروپاشی اند. نظامی واقعیت و خیال را در هم می آمیزد. زمان و فضا را منهدم میکند. و آنی اَبدی از احساس و جهانی محض پدید میآورد.

 

دسته‌بندی
نقاشی

مکان

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره ۱۱
تلفن:  ۸۸۷۱۱۳۰۵-۸۸۱۰۲۴۲۲

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید