تیوال نمایش مجافقین
S3 : 23:43:23
خرید بلیت
۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰ مهر تا ۱۵ آبان
  ۱۸:۰۰
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: رسول حق شناس
: سمیه کیادربندسری، علیرضا رحیم زاده، حنانه فتح اللهی، محمدرضا سرلک، حمید شهربیگی، امیرحسین کریمی، پوریا عابدی، فرامرز شاهسون

: سمیه کیادربندسری
: علیرضا رحیم زاده
: فرامرز شاهسون
: اسماء حق شناس
: شهرزاد لطفی
: رسول حق شناس
: مهدیه تاجیک راد
: رسول حق شناس
: علیرضا رحیم زاده
: رسول حق شناس

مکان

شهر پاکدشت، بلوار شمالی شهدای رحیمی، جنب سینما فرهنگ، مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی، سالن آمفی تئاتر هوشنگ حنیفه
تلفن:  ۳۶۰۴۶۲۹۴


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی رسول حق شناس و بازی سمیه کیادربندسری، علیرضا رحیم زاده، حنانه فتح اللهی، محمدرضا سرلک، حمید شهربیگی، امیرحسین کریمی، پوریا عابدی، فرامرز شاهسون در شهر پاکدشت، دوشنبه ۱۵ مهرماه آغاز خواهد شد.
میترا و علیرضا رحیم زاده این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید