تیوال مستند سفر سهراب
S3 : 22:42:48
: امید عبدالهی
:امید عبدالهی
: امید عبدالهی
: رضا تیموری
: مهدی احمدی
: حسن شبانکاره
: امیر بیات
: میثم عباسی
: لیلا قدرت الهی
: پریسا ساسانی
محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
پرتره ای درباره سهراب شهیدثالث