تیوال نمایش سه گانه اورنگ
S2 : 11:38:52
  ۱۵ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۷:۰۰ و ۲۰:۳۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا نادری، محمد امیر یار احمدی، نیما نادری
: محمد حاتمی
: محمد‌امیر یار احمدی
: گلاب آدینه، محمد حاتمی، الهام پاوه نژاد، عماد سالکی

: پریدخت عابدی نژاد
: نیما قپا نوری

نمایش در قالب سه داستان مجزا در سه دوره تاریخی  اتفاق می‌افتد که صد سال  از رویداد اول تا قصه سوم فاصله دارد.
داستان اول: قصه مرشد بلقیس اولین زن معرکه گیر ایران است در ایستگاه گاز ماشین، بعد از ترور ناصرالدین شاه
داستان دوم: برهه ای از زندگی سرپاس مختاری رییس اداره تامینات دوره پهلوی دوم
داستان سوم: قصه زندگی زنی در محبس خانه که هر روز...

 

مکان

میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن:  ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱