آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی
S3 : 10:33:39 | com/org
نمایش پایان هالیوودی | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / کارگردان .

گفتگو کننده: شهرزاد مقدادی

درباره نمایش پایان هالیوودی
نازنین موسوی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵