کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی
S3 : 23:30:42 | com/org
نمایش گفتگوی شبانه | گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش گفتگوی شبانه
مهشاد حجتی
۱۹ آذر ۱۳۹۸