کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی
S3 : 11:24:30 | com/org
نمایش چنور | گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش چنور
مهشاد حجتی
۱۱ دی ۱۳۹۸