آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی
S3 : 07:23:56 | com/org
نمایش آوازهای سرشام | گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش آوازهای سرشام
پرند محمدی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶