کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تحلیلی تیوال با سروش محمدزاده (بخش دوم)
S3 : 12:41:20 | com/org
فیلم چهارشنبه | گفتگوی تحلیلی تیوال با سروش محمدزاده (بخش دوم) | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

بخش دوم گفتگوی تحلیلی تیوال با سروش محمدزاده / کارگردان.

- از کسب موفقیت در جشنواره فجر تعجب کردم 

گفتگو کننده: محمدرضا ایمانیان

درباره فیلم چهارشنبه
۲۶ خرداد ۱۳۹۵