آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال سینما | آواها | نمایش سردخانه
S3 : 08:58:15 | com/org
نمایش سردخانه (بخش صحنه ای) | نمایش سردخانه | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش سردخانه

گفتگو با

فاطمه محمودی / نویسنده و کارگردان
- سارا شاهرودیان / بازیگر
ثریا قاسمی / بازیگر
حمیدرضا ذکیانی / بازیگر

همراه با بخش هایی از تمرین

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش سردخانه (بخش صحنه ای)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵