کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | نمایش شرق دور شرق نزدیک
S3 : 03:27:40 | com/org
نمایش شرق دور شرق نزدیک | نمایش شرق دور شرق نزدیک | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش شرق دور شرق نزدیک

گفتگو با

- حمیدرضا نعیمی/ نویسنده و کارگردان
حامد بهداد/ بازیگر
کتانه افشاری نژاد/ بازیگر
بهناز نازی/ بازیگر

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش شرق دور شرق نزدیک
۰۷ مرداد ۱۳۹۶