تیوال | پروفایل حامد اصغرزاده
S2 : 18:33:24
حامد اصغرزاده 
عمران
 
فیلم.نقد فیلم.موسیقی سنتی.موسیقی نواحی.تئاتر. 
تهران / تهران  
۱۹ تیر ۱۳۹۲
فیلم‌های ‌تماشا کرده
تراژدی | ۱★ ملبورن | ۵★ هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۳★