تیوال | پروفایل roya imani
S3 : 01:41:36
roya imani 
مترجمی انگلیسی
کارشناسی  
مدرس 
شعر تاتر موسیقی رادیو طراحی لباس نقاشی نگاه کردن به اسمون هارمونیکا  
تهران / تهران  
۲۲ تیر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ملاقات بانوی سالخورده | ۵★