آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل roya imani
S3 : 03:25:36 | com/org
roya imani 
مترجمی انگلیسی
کارشناسی  
مدرس 
شعر تاتر موسیقی رادیو طراحی لباس نقاشی نگاه کردن به اسمون هارمونیکا  
تهران / تهران  
۲۲ تیر ۱۳۹۳