تیوال امیر ثابت قدم | دیوار
S2 : 06:33:41
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دست های تو
تصمیمم بود
باید می گرفتم و
دور می شدم.
شمس لنگرودی


از: شمس لنگرودی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید