تیوال | پروفایل کیومرث شنبه ای
S3 : 21:45:19
کیومرث شنبه ای 
نمایش
هنرامهر و معماری 
دانشجونمایش أنسجة 
تیاتر 
در چند نمایش فعال بوده ام 
 
۲۶ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
چند روایت مجهول و روزانه | ۵★ دو دلقک و نصفی‎ | ۱★ عموزاده‌ای از ناکجا... | ۵★ شکار بزرگ شنبه | ۵★ اژدها، اولین حیوان خانگی | ۵★ فالومی | ۳★ چه کسی سهراب را کشت؟ | ۵★ شرق دور شرق نزدیک | ۵★ خروس می‌خواند | ۵★ خانه ی خورشید | ۵★