تیوال | محمد تاجیک: نمایش "سیب سرخ" به کارگردانی و بازی "علی
S3 : 01:52:15
نمایش "سیب سرخ"

به کارگردانی و بازی "علی باهری"

فردا چهارشنبه 19 شهریور ساعت 19 در کانون سمیه شهرری اجرا میرود

با حضورتان از این هنرمند جوان شهرری در جشنواره تئاتر استانی حمایت کنید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید