تیوال | مرجانه مهاجر درباره فیلم طعم شیرین خیال: جای چنین سوژه هایی واقعا توو سینمای ایران خالیه فیلم
S3 : 20:56:05
جای چنین سوژه هایی واقعا توو سینمای ایران خالیه

فیلم خوب بود و شهاب حسینی هم مثل همیـــــــــــــــشه عالی بود