تیوال | zaaaa درباره نمایش آبی مایل به صورتی: نمایش بسیار خوبی بود بازی ها عاااالی عاااالی عاااالی
S3 : 18:11:03
نمایش بسیار خوبی بود بازی ها عاااالی عاااالی عاااالی .همه چیز این اثر شما رو سوق میده به دیدن و بعد پسندیدنش
ممنون از اینکه دغدغه‌هاتونو جار میزنید خانم بیان. دغدغه‌های کارسازی دارید و بازیگرانی خوب
مریم زارعی، امیرمسعود فدائی، امیر و مصطفی افشار این را خواندند
الناز زالی و یاسمن این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید