تیوال | گروه همیاری درباره نمایش جوجه تیغی: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از شنبه ۵ تا جمعه
S3 : 14:42:57
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از شنبه ۵ تا جمعه ۱۱ خرداد (ساعت اجرا ۲۱:۳۰)، با نویسندگی، طراحی، کارگردانی و بازی: بهرام افشاری، فردا (سه شنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید