تیوال | مریم عرفانیان درباره مستند در جستجوی فریده: خودم را هم که دست به سر کنم ، با این لهجه ی باران گرفته
S3 : 02:52:48
خودم را هم که دست به سر کنم ، با این لهجه ی باران گرفته چه کنم ؟!
نمی دانم شاید هنوز با بوی پیراهن شما نسبتی دارم ...مارال بنی هاشمی
____
فیلم در جستجوی فریده، مستندی روان، پر از احساسات و بسیار عالی بود..