آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مجتبی مهدی زاده: به قول خسرو شکیبایی حال همه ما خوب است،اما تو باور نکن. میدانی،هر ق
S3 : 11:10:40 | com/org
به قول خسرو شکیبایی
حال همه ما خوب است،اما تو باور نکن.
میدانی،هر قلبی "دردی" دارد
فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است
برخی آن را در چشمان شان
پنهان می کنند
و برخی در لبخندشان.
ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم
اما روزی برای کامل کردن نقاشی مان
دنبال هم خواهیم گشت
به شرطی که اینقدر
نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی،
عید واقعی از آن
کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد،
نه آغاز سالی که از آن بی خبر است.
آخر سال تان قشنگ

از: سید علی صالحی