تیوال | Mj-Ka درباره نمایش طریقه حکومت گجرخان: سلام. من دیشب رفتم بهمراه خانواده دیدم. نمایش بسیار
S2 : 09:55:45
سلام.
من دیشب رفتم بهمراه خانواده دیدم. نمایش بسیار خوب و دلچسبی بود.بازی های درخشان با دیالوگ های سنگین و بسیار شیرین دیدم. موسیقی اینکار شما رو متحیر میکنه. به شدت پیشنهاد میکنم...کل گروه خسته نباشید... دمتون گرم عالی بودین....
.
.
.
حلاله؟مطمئنی حلاله؟من اینو میبرم سر سفره زن و بچه ام ها؟ مطمئنی؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید