تیوال | موشتبآ درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: خوشبختانه همه کنسرتهای استاد رو تونستم برم و بشنوم
S3 : 20:19:17
خوشبختانه همه کنسرتهای استاد رو تونستم برم و بشنوم و لذت ببرم امیدوارم این کنسرت هم بتونم برم
سید حامد حسینیان این را خواند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید