کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه یَشت: مضمون کارها جالب و قابل تقدیر بود ولی تکنیک و نحوه ی طراحی و اجرا بسیا
S3 : 16:19:35 | com/org
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه یَشت i
مضمون کارها جالب و قابل تقدیر بود ولی تکنیک و نحوه ی طراحی و اجرا بسیار ابتدایی و بد بود
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید