تیوال | گروه همیاری درباره نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین: خرید بلیت این اجرا به کارگردانی مریم باقری و خوانش
S2 : 23:26:47
خرید بلیت این اجرا به کارگردانی مریم باقری و خوانش فریبا رمضان پور، میرنادر مظلومی، آزاده اکبری، مهبد قناعت پیشه، مهدی مفیدی و افشین باقری همینک آغاز شد.
ساعت احرا سایت ایران تاار 7بود چرا 19.30نوشتید؟
۲۴ مرداد
درود بر شما
اطلاعات این پروژه از سوی گروه محترم برای ما فرستاده شده است و معتبر است.
۲۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید