تیوال | گروه همیاری درباره نمایش فولاد هرگز زنگ نمی‌زند: خرید بلیت سه روز نخست این نمایش به کارگردانی شیوا دیناروند
S2 : 17:57:52
خرید بلیت سه روز نخست این نمایش به کارگردانی شیوا دیناروند و بازی افشین سنگ‌چاپ، ایمان صفا، آذین فولادوند، محمد سیاهپوش، رضوان کرباسی با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید