کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پویا عاقلی زاده: فصل هفتم یکشنبه های سوررئال: رویا در قاب با پخش و تحلیل جمعی فیلمهایی
S3 : 17:35:28 | com/org
فصل هفتم یکشنبه های سوررئال: رویا در قاب
با پخش و تحلیل جمعی فیلمهایی از اینگمار برگمان
دبیر جلسات: پویا عاقلی زاده
محل جدید برگزاری جلسات یکشنبه های سوررئال: خانه هنر دیوار
لینک ثبت نام دوره با 20% تخفیف تا 17 مهر:
https://www.tiwall.com/p/surrealsundays-7
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید