تیوال | Mahbanoo Kianian درباره نمایش سه اپیزود از یک اتود: ۴۰ دقیقه ای که نمیدونم چطور گذشت! از لحظه ی اول کاملا
S3 : 23:32:57
۴۰ دقیقه ای که نمیدونم چطور گذشت!
از لحظه ی اول کاملا وارد یک جهان دیگه شدم،جایی که زمان توش معنی نداره،مکان میتونه هر جایی باشه،میتونه هر لحظه برای آدم عوض شه و آخرش بشه یه جایی تو بینهایت.
نمایشی که فکر میکنم اگر چندین بار دیگه هم ببینم هزار تا دنیای جدید تو ذهنم ایجاد بشه!

Mehran Hosseini و کسرا قرائی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید