آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش غراب شیطون: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی حسن سبحانی مینابی و با بازی جعفر قاس
S3 : 11:40:16 | com/org
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی حسن سبحانی مینابی و با بازی جعفر قاسمی، فرشاد اسلامی، داوود رمضان زاده و ... با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
انصافا خیلی عالی بود من تا حالا تئاتر نرفته بودم ولی با دیدن این نمایش عاشقش شدم
۲۲ آذر ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید