آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سین جیم درباره نمایش ولپُن: آفرین آفرین لذت بردیم. البته از این نظر که با اجرای قبلی ولپن فرقی ندا
S3 : 18:43:34 | com/org
سین جیم
درباره نمایش ولپُن i
آفرین آفرین لذت بردیم. البته از این نظر که با اجرای قبلی ولپن فرقی نداشت مایوس کننده بود ( غیر از لباس ها شاید ) حتی نحوه دکور و حضور و غیاب بازیگرها و ظاهر شدنشون ، یا حتی حرکت هاشون. اما خب برای حال و هوای این روزامون بد نبود. با کلی غصه و ناراحتی نشستم اما وقتی بلند میشدم سبک بودم. بازی ها خوب بود. گفت و گوها روون ، کلمات صحیح و حرکات دقیق