کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آرتا: رگباری به یک‌آن زمین لرزید. خداوندگاری‌ رهید، ایزدی
S3 : 18:08:42 | com/org
رگباری به یک‌آن

زمین لرزید.

خداوندگاری‌ رهید،
ایزدی آمد

از اشکِ مژه‌هایت،
به خدا رسیدن


پرستِشَت،
عجیب لذتِ بهشت دارد!

۱۳ فروردین ۹۹
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید