تیوال | سید مهدی موسوی: در عشق اگر شتاب کردم بانو! بر روی دلم حساب کردم بانو! دیگر
S2 : 13:16:28
در عشق اگر شتاب کردم بانو!
بر روی دلم حساب کردم بانو!
دیگر به دلم امید برگشتن نیست
پل ها همه را خراب کردم بانو!

ـ جلیل صفربیگی ـ و

حال میده آدم بعد از 13 ماه برگرده و دوباره یه چیزی اینجا بنویسه... نه؟! دلم تنگ شده بود، می خواستم بنویسم اما نمیشد...

این برای شروع بود، امید دارم که دوباره پیش شما ها باشم...

از: جلیل صفربیگی
خوش برگشتی هم دیواری . ما هم امیدواریم . پس مانا و نویسا باشید
۰۵ فروردین ۱۳۹۱
محمدحسین جان، خوب من منم دیگه! مگه تو، تو نیستی؟ (:
۰۶ فروردین ۱۳۹۱
وقتی دیدمت و خودکار گذاشتم لای انگشتات اونوقت میفهمی من کیم :دی

در ضمن ،،، من آنم که رستم بود پهلوان :))
۰۶ فروردین ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید