تیوال | طهورا کریم خانی: حرف: سلامت بی جواب ماند و من باز هنوز بر روی
S3 : 00:24:20
حرف:

سلامت بی جواب ماند
و
من باز هنوز بر روی زمین پی تومیگردم.

نگاهم نکن!


خداوند!


از: طهورا
:(
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
یعنی خداوند این حرف رو میگن؟یا کسی خطاب به خداوند میگه؟
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
کسی خطاب به خداوند میگه
ممنون زینب جان که توجه کردی:)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید