همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | مرتضی سلطان: نمیدانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وا...
S3 : 21:46:17
نمیدانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وا...
چند روزی ست
که به من شک دارند . بد گمان شده اند به من
شب ها که به خواب می روم
به گمانم سر بالین من چیزی می خوانند
زیر لب چیزی زمزمه می کنند
آن را فوت می کنند صاف توی صورتم

نمی دانمــــــــــــــــــــــــــــــــــ وا...
روضه می خوانند فاتحه یا مثه صبح آدینه دعای ندبه
هه ... (!)
بیچاره ها نمی دانند که
حتا قل هوالله هم دیگر در من اثری ندارد
دیگر حتا سید را هم برسر بالینم بیاورند
افاقه ای نمی کند

پ ... دیدن ادامه » . ن : پیر شدیم , پیر زمونهـــــــــــــــــــــاز: عبـ‗__‗ــد
چقدرقشنگ...
۰۴ مرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید