آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | amin malakootikhah درباره نمایش پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری: عالی...فقط همین و بس! واقعا روحم شاد شد... نه اینکه کمدی باشه نه !
S3 : 10:41:06 | com/org
عالی...فقط همین و بس!
واقعا روحم شاد شد...
نه اینکه کمدی باشه نه !
اما تو -60-45 دقیقه 3 تا 4 تجربه خوب جلوی چشمتون می یاد!
راستی دقت یادتون نره تو دیدنش(دیدناشون)!
›› تا ۲ پاسخ


amin malakootikhah و jaugala این را پاسخ داده‌اند
امین خان ...یعنی چجوریاست؟نمایش ها رو تماشاگرا انتخاب میکنن؟ داستان منو چیه؟میشه توضیح بدی؟
۰۲ اسفند ۱۳۹۱
کافه....چند تا میز
هر میز چندتا دوست..حتی هر میز یک نفر
منو...مثل همه کافه ها...شما انتخاب می کنید و بعد بجای خوراکی یک تئاتر می یاد سر میزتون...
البته بعضی سفارشا میزها و مکان های خاص دارند!
۰۳ اسفند ۱۳۹۱
اگر یکی خوش اشتها بود و همه رو سفارش داد،چی میشه؟
۰۵ اسفند ۱۳۹۱
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید