تیوال | سارا صادقیان: در عجبم چرا آقای نعیمی اون نقش رو در سریال بچه های
S2 : 01:51:52
در عجبم چرا آقای نعیمی اون نقش رو در سریال بچه های نسبتا بد بازی کردند!!
اولین بار که در این سریال دیدمشون گفتم چقدر شبیه حمید رضا نعیمی هست. اصلا باورم نمی شد که خودشون باشن.
چرااا واقعاا ؟؟؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید