آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عارفه احمدپور
S3 : 21:27:20 | com/org
 

فعال هنری

 ۱۹ اسفند ۱۳۷۱
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
 

زمینه‌های فعالیت

تئاتر