تیوال نمایش خاطره ای از دو دوشنبه
S2 : 16:25:24
  از اسفند ۱۳۹۷
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: آرتور میلر
: زهره خلیلی
: سعید عسگریان
: (به ترتیب ورود به صحنه) ارشیا پاکدل، پرهام موسوی، شیدا پهلوان، شبنم جعفر پیشه، پارسا مزینانی، کسری معماری، نازنین دلشادیان، مهدی اشرافی، نوید محسنیان، فرتاش دوراندیش، احمد فرهنگ نیا

: مرتضی اسماعیل کاشی
: ارشیا پاکدل، حسام قدیمی
: شیدا پهلوان
: علیرضا گلدهی
: فاطمه افتخاری
: سعید یعقوبی
: هنگامه برفچین
: علی نجاریان
: سهراب خان زاده
مردی بعد از سال ها به انبار قطعات خودرویی برگشته است که در دوران جوانی‌اش در آن کار می کرده است؛ بعد از ورود او به انبار خاطراتی از دو دوشنبه متفاوت از روزهای حضورش در انبار زنده می شود و...


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹